Barn og karate i TKK

I TyholmenKK har vi barnegrupper 8-12 år. Vi følger idrettsforbundets anbefalinger og kombinerer lek og moro med det å lære bevegelsesmønstre grunnleggende for karate. Vår erfaring er at barna liker å bli stilt krav til, liker å bli utfordret på konsentrasjon og fokuseringsevne og liker å mestre nye fysiske ferdigheter, så lenge rammen rundt er trygghet, og så lenge hovedformen er at det skal være gøy.

Har du spørsmål?

Kontakt klubbens barnetreneransvarlig på tlf. 90 68 51 58.


Fritidskassa

Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i lavinntektsfamilier.
Les mer om Fritidskassa på kommunens nettside.