Barn og karate i TKK

 

I TyholmenKK har vi barnegrupper 8-12 år. Vi følger idrettsforbundets anbefalinger og kombinerer lek og moro med det å lære bevegelsesmønstre grunnleggende for karate. Vår erfaring er at barna liker å bli stilt krav til, liker å bli utfordret på konsentrasjon og fokuseringsevne og liker å mestre nye fysiske ferdigheter, så lenge rammen rundt er trygghet, og så lenge hovedformen er at det skal være gøy. Har du spørsmål: kontakt klubbens barnetreneransvarlig på tlf 90685158.