Styret i klubben

Styret i Tyholmen KK velges for et år av gangen. Styret ble sist valgt på årsmøtet 2017:

LEDER: Lars-Christian Stig

NESTLEDER: Timea Barexstein

KASSERER: Eivind Christiansen

FORELDREREPRESENTANT: Arild deLange Nilsen

BARNETRENERANSVARLIG: Eldrid Hopp

UNGDOMSREPRESENTANT: Alexander Confesor

STYREMEDLEM: Håkon Ljøstad
REVISORER: Harrij Bemelmans og Franz Schommers

VALGKOMITE: Leder : Birger Kollstrand
Medlemmer: Ole Henrik Knutsen og Lise Børtinghus