Barn og Karate i TKK

Barn og karate i TKK

 

Erfaring har vist at karatetrening passer godt for barn. I Tyholmen KK har vi barnegrupper med alder fra 8-12år.

I tillegg til at karate trening er moro, ligger det mye disiplinerende i treningen; barna trener opp konsentrasjonsevne, evne til å høre etter og til å ta i mot beskjeder. På treningene vektlegges samarbeidsevne fremfor individuell konkurranse mellom barna. Som trenere forsøker vi å finne balansen mellom lek og moro på den ene siden og alvor og disiplin på den andre.

Mht helse er vi overbevist om at kombinasjonen av smidighet, balanse, koordinering, hurtighet, utholdenhet og styrke som er med i treningen er et tilbud som gjør dagens barn og unge godt. Fremgangen i karate kommer langsomt, men den kommer for den som trener.

Treningen foregår i trygge rammer der det blir lagt vekt på høflighet, respekt og oppmerksomhet.  De teknikker som barna lærer som inneholder «voldelige» momenter som slag og spark, blir dermed satt inn i en ramme, dvs at dette hører hjemme kun i kontrollerte former i treningssalen («dojoen»). Et bevisst forhold til disse teknikkene og konsekvensene av å bruke de er viktig. Utenom dojoen hører disse teknikkene bare hjemme i helt spesielle selvforsvarssituasjoner. Vi tror man kan lære å unngå konflikter ved riktig karatetrening.

0804140216Tyholmen KK har voksne og erfarne instruktører til å ta seg av de nye barna som kommer til klubben. Krølle,  som har hovedansvaret for dette i klubben vår har i tillegg lærerutdanning og lang erfaring fra arbeid med barn.