Klubbens historie

Tyholmen karateklubb ble stiftet av Ole Christian Michelsen i 1997. Det første året var det treninger 1 gang ukentlig på Tyholmen gymnas med Ole Christian som trener. Etter et år flyttet klubben til Nedenes og skiftet navn til Shinwakai karateklubb etter treningssenteret der den holdt til. Det var fortsatt treninger med Ole Christian en gang i uken og som regel var det 4-8 personer på treningen.

I 2001 flyttet klubben tilbake til Tyholmen gymnas i sentrum av Arendal. Torbjørn Torjussen og Lars-Christian Stig ble klubbens første brunbelter og tok etter dette også del i instruksjonen; dette gjorde det mulig å starte opp med et barneparti; det første barnepartiet hadde 12-14 aktive barn.

Klubben hadde til nå fungert som en underavdeling av Lillesand karateklubb, men i 2002 ble Tyholmen formelt en selvstendig klubb, selvom den fortsatt var administrert under Lillesand. Ole Christian delte på instruktørjobben med Torbjørn og Lars-Christian og vi utvidet til 2 treninger ukentlig. Vi hadde nå to barnepartier; et nybegynnerparti og et for videregående. Høsten 2002 hadde klubben 48 betalende medlemmer.

I 2003 fikk klubben sitt første formelle styre, med Ole Christian som leder. Aktiviteten økte stadig, det var formelle treninger 3/uke og vi hadde aktive som deltok i Sørlandsmesterskap og aldersbestemt landsfinale i karate.

IMAG0142
Sommeren 2004 ble det gjort en ganske enorm dugnadsinnsats da dojoen i 2.etasje i Munkegt2 ble klargjort for trening. Aktiviteten og treningsmulighetene økte betydelig som resultat av at vi fikk egen dojo. Dette var klubbens dojo frem til november 2010.

 

 

 

Vinteren 2008 ble det vedtatt å skifte stilart fra Okinawa Kenpo Karate til Shorinryu; vi anså mulighetene for videre utvikling til å være betydelig større i dette systemet; stilarten hadde mange og dyktige instruktører på Sørlandet. Dette gjorde det mulig med fellestreninger med utøvere på høyt nivå fra flere andre klubber på Sørlandet. I 2005 fikk klubben sin første svartbelte (Lars-Christian). Klubben begynte så smått å hevde seg i konkurranser og fikk medaljer i Sørlansmesterskapet og jrNM. Et svært vellykket høydepunkt dette året var et klubbmesterskap for 16-19-åringer; god deltagelse, bra kvalitet og mye moro. Fra 2006 forsvant Ole Christian fra styret i klubben og Lars-Christian tok over som leder. Klubben hadde i periode 2006-2010 55-75 medlemmer. Klubben var i en jevnt positiv utvikling og hadde organiserte treninger i dojoen nesten hver dag.

Ungdomsgruppen i kumite har tatt medaljer i Scandinavian Open, NM, Banzai cup Berlin, Ishøj cup København og andre større stevner 2008-2017. Som konkurranseklubb ble vi betydelig forsterket da Per Tore Henriksen (trent 6 år med landslaget) høsten 2008 flyttet til Arendal, meldte seg inn i klubben og fungerte som klubbens kumitetrener 2008-2010. Klubben fikk sitt første NM-gull da Hassan Hussein vant gull i klassen gutter 13 år kumite +63 våren 2010, og i årene 2011-17 har klubben vunnet ytterligere 5 gull i NM, der det første gullet i seniorklassen kom da Kirsten Loven vant -55kg i 2017.  Mustafa Hussein ble, mai 2010, førstemann fra klubben som ble invitert til å delta på landslagstrening. I årene etter dette har også Hassan Hussein, Frida el Adawy, Jine Hussein og Kirsten Loven trent regelmessig med landslaget. Vår første medalje i Nordisk Mesterskap kom våren 2017 i Tallin da Kirsten Loven fikk bronse.

Høsten 2010 var det tid for ny stordugnad og 1.november dette året flyttet vi inn i ny og større dojo i Blødekjær 18, bare 300 meter fra den gamle dojoen. Klubben har hatt en noe økende medlemsmasse siden flyttingen til Blødekjær og passerte for første gang 100 medlemmer i mars 2013. Lars-Christian Stig har vært leder og hovedtrener i klubben siden 2006.