Våre kata

I vår stilart, Shorinryu, finnes det 18 kataer. Fra de enkleste grunnteknikk-kataene til 6.kyu blir kataene gradvis mer kompliserte oppover i gradene. Katatrening er en flott måte å trene opp din zanshin (oppmerksomhet/årvåkenhet) og til virkelig å perfeksjonere stillinger og grunnteknikker. Kataene er en sentral del i en stilarts historie da kataene alltid forsøkes læres bort på tradisjonellt vis; instruktøren skal lære fra seg kataene slik disse er definert i stilarten / slik han eller hun selv har lært dem. Likevel har kataene endret seg en del opp gjennom årene og man ser i dag at kataer med samme navn kan være ganske forskjellige fra en stilart til en annen. Nedenfor finner du en kort oversikt over kataene i vårt system. Kataene opp til og med Naihanchi finner du beskrevet i detalj i pensumheftene. Dersom du er mer interessert anbefales stilartens kata-dvd der alle 18 kataene er grundig gjennomgått; den kan du få kjøpt for 250 kroner; ta kontakt med LC.

De tre første kataene er E-kataene; E kata Ippon me, E kata Nihon me og E kata Sanbon me. Mønsteret kataene går i sett ovenfra er som en H. På japansk vil E uttales som en H, derav navnet E-kata. E-kataene er grunnteknikk-kataer som går gjennom de første sentrale teknikkene i stilarten. Gode stillinger og vendinger er viktig.

De neste 5 kataene er Pinankataene som er graderingspensum fra 5.-2.kyu. Pinan betyr «rolig sinn/trygghet fra skade». Disse kataene er begynnerkataer i de fleste karatestilarter i dag. De ble laget av Anko Itosu i 1905 da karaten ble innført i skolen på Okinawa. Itosu hentet bevegelsene fra lengre og mer kompliserte kataer som Kusanku. Noen har trodd at disse kataene bare er forenklede versjoner av karaten tilpasset undervisning i skolen, men dette er helt feil! Pinankataene viser i seg selv et komplett, avansert og effektivt kampsystem. Men for å se dette må man også kjenne til og trene på bunkaien fra kataene, man må på en måte «pakke ut» teknikkene igjen fra den komprimerte formen de har i kataene.

Bassai betyr «å storme fortet» eller «å slå i stykker». Det er en gammel kata som finnes i mange forskjellige versjoner. Vi kjenner en versjon også fra vår gamle stilart Okinawa Kenpo der kataen het Passai. I Shorinryu er det med to versjoner; Bassai Dai og Bassai Sho. Disse kataene er pensum til 1.kyu-1.dan.

De tre Naihanchi kataene er også gamle kataer. Mange mener de opprinnelig var en lang kata, men at Itosu delte den opp i 3 deler for å lette innlæringen. Mange gamle karatemestere mente disse var de viktigste kataene for nybegynnere og de ble trent på over flere år. Som realistisk nærkampsystem forteller naihanchikataene en svært spennende historie.

Kataene Niseishi, Hangetsu og Useishi;  Niseishi betyr «24 teknikker», Hangetsu betyr «halvmåne» og Useishi betyr «54 teknikker».

De to siste kataene i vårt system er Kushanku Sho og Kushanku Dai. Kushanku er også en kata som finnes i svært mange versjoner i mange karatestilarter. Det heter seg at den kom til Okinawa 1761 da en kineser ved navn Kushanku oppholdt seg noen år på øya.