Go

Hvorfor en side om brettspillet Go på en karateklubbs hjemmside? Les og lær og benytt samtidig sjansen til å gradere deg selv fra 50. til 30 kyu i Go!

Et vanlig «graderingssystem» i gamle kampkunstskoler var et lisenssystem der eleven når han behersket deler av eller hele pensum fikk en lisens, menkyu, ofte i form av en skriftrull.

Jigoro Kano, grunnleggeren av judo, var en mann med betydelige pedagogiske innsikter. Han så nytten av å ha et system i judoen der fremskritt ble tydelig og systematisk belønnet etterhvert. Et slikt system fant han i kyu-dan systemet som tidligere hadde vært benyttet i andre sammenhenger, kanskje mest kjent som et graderingssystem fra brettspillet Go. I kyu-dan systemet blir kyu-gradene sett på som elevgrader og man teller nedover fra start ettersom nivået på eleven øker. I Go starter man på 30.kyu, i karate på 10., 8. eller 6.kyu alt etter hvilken stilart man er med i. Første kyu blir dermed den høyeste elevgraden. Første dan, shodan, tilsvarer det sorte beltet i karate og ved høyere grader teller man oppover. Høyeste grad i Go er 7.dan.

Jigoro Kano innførte, i tillegg til kyu-dan systemet, også systemet med det sorte beltet da han i 1886, til to av sine elever, delte ut dette for første gang. Andre budogrener tok opp dette fra judoen, de første sorte beltene i karate ble delt ut av Funakoshi i 1924. Systemet med de flerfargede beltene kommer også fra judoen; de ble innført noen tiår senere og ikke av Kano selv.

Go er et svært gammelt, og fascinerende, brettspill. Det stammer fra Kina der det var kjent som Weiqi. Go, som det er kjent som i vesten, er det japanske navnet. Spillerne spiller med svarte og hvite brikker og forsøker å omringe og kontrollere områder på brettet. Historien om Go forteller mye om østens kultur. Mer informasjon om Go kan du finne her. En side der du kan lære reglene fra start og gradere deg selv fra 50. til 30.kyu finner du her.