Karate

Det er mange forskjellige grunner til å trene karate. Noen ønsker å lære selvforsvar, noen ønsker å delta i konkurransekarate, noen ønsker rett og slett å komme i form og å ha det moro mens for noen kan karaten være en vei til personlig utvikling.

Karate er i dag en av de 10 største idrettene i verden målt etter antall utøvere. WKF (World Karate Federation) har 173 medlemsland og ved siste VM, Tokyo 2008, var det 99 land som stilte med deltagere.

Karatetrening består av kihon, kata, shiaikumite og jiyukumite/selvforsvar.

Kihon eller basic-treningen er innlæring av grunnteknikkene og bevegelsene i karate. Karate er en teknisk krevende idrett, der hver teknikk skal perfeksjoneres. Et slag eller en blokkering er ikke bare en bevegelse med hånden og armen, i alle karateteknikker skal hele kroppen være med for å oppnå så god hurtighet, presisjon, balanse og kraft som mulig i teknikken. På en måte kan man si at med kihon-treningen lærer du ”bokstavene” i karatens alfabet.

I kata er enkeltøvelsene satt sammen til sekvenser. Her går utøveren en innlært serie med bevegelser mot en (eller flere) tenkte motstandere. Kataene er på mange måter hjertet i karaten. Mange av kataene i karaten er svært gamle, de skal gås tradisjonelt slik man har lært de av sin sensei. Riktig utført er katatrening trening for konsentrasjon, oppmerksomhet og mental styrke. Vil man forstå karaten må man kunne og forstå kataene. Man kan også trene kata for å gå disse i konkurranse. Man kan si at i katatreningen er ”bokstavene”/kihonteknikkene satt sammen til korte setninger og uttrykk.

Shiaikumite er kumite / kamp slik dette gåes i konkurranser etter WKFs reglement. Kumiten går på poeng og blåses av hver gang poeng scores. Poenggivende teknikk må være teknisk god, ha god timing og være kraftfullt utført. Samtidig er det strenge regler i forhold til hvor hard kontakt som tillates. Risikoen for skader er lavere enn i f eks håndball eller fotball. Shiaikumite er en konkurranseform der hurtighet og bevegelighet har stor betydning. Trening i shiaikumite er svært god trening for hjerte-karsystem og lungekapasitet, samtidig som du utvikler hurtige reflekser (særlig øye–hånd) og lærer hurtig og effektivt fotarbeid.

Jiyukumite er kumite der noe flere typer teknikker er tillat enn i shiaikumite, der det ikke blåses av for poeng og der kampen kan være noe tettere enn i shiaikumiten (i shiaikumite beveger konkurrentene seg mer på større avstand fra hverandre). Beslektet med jiyukumiten er trening i selvforsvarsteknikker der treningen ofte baseres på komponenter av kataene som trenes mot en eller flere motstandere; såkalt bunkai-trening.

I kumite er teknikkene fra kihon og katatreningen friere, her har ”bokstavene” (kihon) og ”setningene”(kata) blitt til et fullstendig ”språk” som du etter hvert vil lære å beherske bedre og bedre.

Karatetreningen er i seg selv svært variert, trener du karate trener du hurtighet, kondisjon, balanse, styrke og mental trening. Klubben driver pr i dag ikke egne samlinger med meditasjon eller oppmerksomhetstrening, men blant de høyere graderte i klubben er det medlemmer som har god erfaring med dette og ved interesse kan vi gi veiledning i dette.